Artykuły autora B. Gałęski
 
PRACA ORYGINALNA

ZMIANY W UKŁADZIE STOSUNKÓW PRACY NA WSI POLSKIEJ W LATACH 1952-1957

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1960;37(1):132–144
PRACA ORYGINALNA

BADANIA SPOŁECZNEJ 'STRUKTURY WSI POLSKIEJ PROBLEMATYKA I TEDY

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1959;31(1):123–127
PRACA ORYGINALNA

KILKA UWAG O PRACY GMINNYCH OŚRODKÓW MASZYNOWYCH W GOSPODARSTWACH INDYWIDUALNYCH

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1953;4(2):19–25
PRACA ORYGINALNA

WYZYSK BIEDOTY WIEJSKIEJ PRZEZ KUŁAKÓW

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1953;3(1):67–83
PRACA ORYGINALNA

KILKA INFORMACJI O ZESPOŁACH UPRAWOWYCH

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1955;13(3):55–72
PRACA ORYGINALNA

KONSPEKT BADAŃ SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ STRUKTURY ROLNICTWA NA PRZYKŁADZIE, WOJ. LUBELSKIEGO

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1955;12(2):3–39
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600