Author Henryk Chołaj
 
RESEARCH PAPER
 

STELMACHOWSKI J. - KONTRAKTACJA PRODUKTÓW ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;47(5):175–178
 
RESEARCH PAPER
 

PROCENT W KALKULACJI EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI W GOSPODARCE CHŁOPSKIEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;47(5):3–22
 
RESEARCH PAPER
 

KONTRAKTACJA A PRODUKCYJNE KOOPEROWANIE GOSPODARKI CHŁOPSKIEJ W ZWIĄZKU RADZIECKIM

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;58(4):23–38
 
RESEARCH PAPER
 

PROBLEMY CEN ROLNYCH W ZWIĄZKU RADZIECKIM

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;56(2):154–157
 
RESEARCH PAPER
 

O TENDENCJACH ROZWOJU FORM SKUPU PRODUKTÓW ROLNYCH W POLSCE LUDOWEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;66(6):3–16
 
RESEARCH PAPER
 

GENEZA I CECHY OBECNEGO SYSTEMU SKUPU PRODUKTÓW ROLNYCH W ZSRR

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;65(5):101–111
 
RESEARCH PAPER
 

OGÓLNE PROBLEMY TEORII KOSZTÓW PRODUKCJI W DROBNOTOWAROWEJ GOSPODARCE CHŁOPSKIEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;64(4):3–24
 
RESEARCH PAPER
 

WYMIANA WIĄZANA PASZ TREŚCIWYCH NA TRZODĘ KONTRAKTOWANĄ, W ŚWIETLE BADAŃ ANKIETOWYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;62(2):15–32
 
RESEARCH PAPER
 

WYMIANA WIĄZANA PASZ TREŚCIWYCH NA TRZODĘ KONTRAKTOWANĄ W ŚWIETLE BADAŃ ANKIETOWYCH (I)

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;61(1):53–70
 
RESEARCH PAPER
 

BADANIA MOTYWÓW PODEJMOWANIA DECYZJI INWESTYCYJNYCH W GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;52(4):115–120
 
Stats
 
RESEARCH PAPER
 

KRYTYKA TEORII JEDNOLITOŚCI I NIEPODZIELNOŚCI DOCHODU CHŁOPSKIEGO

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;49(1):3–18
 
RESEARCH PAPER
 

ANALIZA CEN KONTRAKTACYJNYCH ROŚLIN PRZEMYSŁOWYCH NA TLE KSZTAŁTOWANIA SIĘ KOSZTÓW ICH PRODUKCJI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;36(6):147–152
 
RESEARCH PAPER
 

ROLA CZYNNIKA KOSZTU W PROCESIE KSZTAŁTOWANIA CEN KONTRAKTACYJNYCH ROŚLIN PRZEMYSŁOWYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;34(4):57–77