Słowo kluczowe rolnictwo polskie
 
PRACA ORYGINALNA
 

ROLNICTWO POLSKIE W LATACH 1958-1960

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;52(4):162–219
 

O KLASYFIKACJI SYSTEMÓW W ROLNICTWIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;26(2):37–53
 
PRACA ORYGINALNA
 

WPŁYW UTWORZENIA I ROZDYSPONOWANIA ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SP NA STRUKTURĘ GOSPODARSTW ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2015;344(3):47–70
 
PRACA ORYGINALNA
 

ZMIANY ORGANIZACYJNE W POLSKIM ROLNICTWIE W OSTATNIM 10-LECIU NA TLE ROLNICTWA UE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2014;341(4):50–67