Słowo kluczowe produkcja zwierzęca
 
PRACA ORYGINALNA
 

GEOFFREY SYKES: POULTRY A MODERN AGRIBUSINESS

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;67(1):163–167
 
PRACA ORYGINALNA
 

WPŁYW POZIOMU PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ NA WYNIKI GOSPODARCZE ROLNICZYCH SPÓŁDZIELNI PRODUKCYJNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;67(1):131–135
 
PRACA ORYGINALNA
 

WSPÓŁPRACA POLSKI W RAMACH RADY WZAJEMNEJ POMOCY GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;47(5):148–154
 
PRACA ORYGINALNA
 

WSKAŹNIKI PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ GOSPODARSTW PRZYZAGRODOWYCH W SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;41(5):157–161
 
PRACA ORYGINALNA
 

ANALIZA ROZWOJU SPÓŁDZIELNI PRODUKCYJNEJ W LULINIE POWIAT OBORNIKI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1953;3(1):21–66
 
PRACA ORYGINALNA
 

METODA USTALANIA WSPÓLZALEŻNOŚCI MIĘDZY PRODUKCJĄ ROŚLINNĄ A ZWIERZĘCĄ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1954;8(1-2):147–172
 
PRACA ORYGINALNA
 

ROLNICTWO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO PO 10 LATACH W UNII EUROPEJSKIEJ NA TLE POLSKI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2015;343(2):94–110
 
PRACA ORYGINALNA
 

ZMIANY ORGANIZACYJNE W POLSKIM ROLNICTWIE W OSTATNIM 10-LECIU NA TLE ROLNICTWA UE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2014;341(4):50–67