Artykuły autora Zygmunt Kozłowski
 
PRACA ORYGINALNA

W SPRAWIE METODY DOCHODZENIA KONKURENCYJNOŚCI TRZODA-BYDLO

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1963;57(3):172–179
PRACA ORYGINALNA

W SPRAWIE METODY BADANIA KONKURENCJI BYDŁO-TRZODA

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1964;61(1):179–182
PRACA ORYGINALNA

PRÓBA ANALIZY MIĘDZYREGIONALNYCH RÓŻNIC DOCHODOWOŚCI JAKO PRZEJAWU RENTY RÓŻNICZKOWEJ

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1962;52(4):21–43
PRACA ORYGINALNA

MIĘDZYREJONOWE RÓŻNICE WYNIKÓW EKONOMICZNYCH I NAKŁADÓW W PRODUKCJI CHŁOPSKIEJ

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1962;50(2):37–60
PRACA ORYGINALNA

TEORIA CZYNNIKÓW PRODUKCJI W NAUCE EKONOMICZNO-ROLNICZEJ

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1960;42(6):3–27
PRACA ORYGINALNA

KATEGORIA PRODUKCJI GLOBALNEJ ORAZ PRZYCHODU SUROWEGO LUB PRODUKCJI GOTOWEJ W ROLNICTWIE

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1957;24(6):40–57
PRACA ORYGINALNA

KSZTAŁTOWANIE SIĘ PRODUKCJI GLOBALNEJ I JEJ PODZIAŁU W CHŁOPSKIEJ GOSPODARCE LAT 1951-1954

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1957;19(1):37–63
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600