Artykuły autora Stefania Paśko
 
PRACA ORYGINALNA

ZASADY OPŁATY PRACY W SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1961;48(6):99–114
PRACA ORYGINALNA

O SPÓŁDZIELCZOŚCI PRODUKCYJNEJ W WĘGIERSKIEJ REPUBLICE LUDOWEJ

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1961;44(2):90–100
PRACA ORYGINALNA

MOŻLIWOŚCI PRZECHODZENIA DO PIENIĘŻNEJ OPŁATY PRACY W ROLNICZYCH SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1964;62(2):49–62
PRACA ORYGINALNA

O ORGANIZACJI I OPŁACIE PRACY W SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1959;31(1):92–99
PRACA ORYGINALNA

ZMIANY ORGANIZACYJNE I STATUTOWE W SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1958;25(1):97–111
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600