Autor Stanisław Stańko
 
PRACA ORYGINALNA
 

FACTORS AFFECTING CHANGES IN PRICES AND FARMERS’ INCOMES ON THE POLISH PIG MARKET

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2014;341 (Suplement)(4):135–157
 
PRACA ORYGINALNA
 

UWARUNKOWANIA ZMIAN CEN WIEPRZOWINY I DOCHODÓW PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ W POLSCE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2013;336(3):44–66