Redakcja
 
Redaktor Naczelny
Prof. dr hab. Marian Podstawka,
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy

Sekretarz Redakcji
Dr hab. Renata Grochowska, prof. nadzw. IERiGŻ-PIB, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy

Członkowie Komitetu Redakcyjnego
Prof. dr hab. Mieczysław Adamowicz, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Prof. dr hab. Bolesław Borkowski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Dr hab. Renata Grochowska, prof. nadzw. IERiGŻ-PIB, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy
Prof. dr hab. Maria Halamska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa – Państwowa Akademia Nauk, Warszawa
Dr hab. Sebastian Jarzębowski, prof. nadzw. IERiGŻ-PIB, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy
Prof. dr hab. Marian Podstawka,Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy

Redaktor Prowadzący
Dr hab. Renata Grochowska, prof. nadzw. IERiGŻ-PIB, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy

Redaktor Statystyczny
Prof. dr hab. Bolesław Borkowski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Redaktorzy Tematyczni
Dr hab. Marcin Gospodarowicz, prof. nadzw. IERiGŻ-PIB, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy
Dr hab. Sebastian Jarzębowski, prof. nadzw. IERiGŻ-PIB, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy
Dr Iwona Szczepaniak, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy
Dr Wioletta Wrzaszcz, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy
Dr inż. Marek Zieliński, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy

Redaktorzy Językowi
Joanna Gozdera
Barbara Walkiewicz

Redaktorzy Techniczni
Barbara Pawłowska

Indeksacja w bazach danych
Kamila Tomaszewska

Administrator strony internetowej
Krzysztof Kossakowski
 
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600