Redakcja
 
REDAKTOR NACZELNA
dr inż. Sylwia Łaba
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0369-3960
Google Scholar: https://scholar.google.pl/citations?user=V9lbWBYAAAAJ&hl=pl

ZASTĘPCZYNI REDAKTOR NACZELNEJ
dr hab. Renata Grochowska, prof. IERiGŻ PIB - biogram
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0102-953X
Google Scholar: https://scholar.google.pl/citations?user=n9V_kd8AAAAJ&hl=pl

SEKRETARZ REDAKCJI
mgr Marta Guzik
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy

CZŁONKOWIE KOLEGIUM REDAKCYJNEGO
prof. dr hab. Mieczysław Adamowicz
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1164-4966
prof. dr hab. Bolesław Borkowski - biogram
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6073-6173
Google Scholar: https://scholar.google.pl/citations?user=16ZTsHQAAAAJ&hl=en
dr hab. Renata Grochowska, prof. IERiGŻ PIB - biogram
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0102-953X
Google Scholar: https://scholar.google.pl/citations?user=n9V_kd8AAAAJ&hl=pl
prof. dr hab. Maria Halamska - biogram
Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polska Akademia Nauk, Warszawa
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4133-9935
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=Hqh0CkwAAAAJ&hl=en
dr hab. Sebastian Jarzębowski, prof. IERiGŻ PIB - biogram
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9394-577X
Google Scholar: https://scholar.google.pl/citations?user=DKW4VWAAAAAJ&hl=pl

REDAKTOR STATYSTYCZNY
prof. dr hab. Bolesław Borkowski - biogram
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6073-6173
Google Scholar: https://scholar.google.pl/citations?user=16ZTsHQAAAAJ&hl=en

REDAKTORZY TEMATYCZNI
dr hab. Wawrzyniec Czubak, prof. UPP
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Obszar tematyczny: ekonomika rolnictwa i polityka rolna
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0826-8461
Google Scholar: https://scholar.google.pl/citations?user=HZfcF_MAAAAJ&hl=pl
dr hab. Mariusz Hamulczuk, prof. SGGW
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Obszar tematyczny: towarowe rynki rolne
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4956-8516
Google Scholar: https://scholar.google.pl/citations?user=zkPo-tUAAAAJ&hl=pl
dr hab. Sebastian Jarzębowski, prof. IERiGŻ PIB - biogram
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy
Obszar tematyczny: żywnościowe łańcuchy dostaw, innowacje i technologie cyfrowe
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9394-577X
Google Scholar: https://scholar.google.pl/citations?user=DKW4VWAAAAAJ&hl=pl
dr hab. Sławomir Kalinowski, prof. IRWiR PAN
Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
Obszar tematyczny: rozwój obszarów wiejskich
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8068-4312
Google Scholar: https://scholar.google.pl/citations?user=zoNCWiwAAAAJ&hl=pl
dr hab. Mariola Kwasek, prof. IERiGŻ PIB
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy
Obszar tematyczny: bezpieczeństwo żywnościowe i żywności
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3691-1733
dr hab. Iwona Szczepaniak, prof. IERiGŻ PIB - biogram
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy
Obszar tematyczny: przemysł spożywczy i handel
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1511-4428
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=aNro8vcAAAAJ&hl=pl&oi=ao
dr Wioletta Wrzaszcz - biogram
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy
Obszar tematyczny: rozwój zrównoważony, ochrona środowiska
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2485-3713
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=Uee9ri4AAAAJ&hl=pl
dr inż. Marek Zieliński - biogram
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy
Obszar tematyczny: zmiany klimatu, biogospodarka, gospodarka o obiegu zamkniętym
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6686-5539
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=VimJQ4YAAAAJ&hl=pl&citsig=AMD79oooo_9E693HvjVIHZJxHXvUzqr_Fw

REDAKTORZY JĘZYKOWI
mgr Marta Guzik
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy
Barbara Walkiewicz
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy

REDAKTOR TECHNICZNA
mgr Barbara Pawłowska
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy

INDEKSACJA W BAZACH DANYCH
mgr Kamila Tomaszewska
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy

ADMINISTRATOR STRONY INTERNETOWEJ
Krzysztof Kossakowski
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy