Redakcja
 
REDAKTOR NACZELNY

prof. dr hab. Marian Podstawka - dorobek naukowy
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3834-0743
Google Scholar: https://scholar.google.pl/citations?user=iLnTaCYAAAAJ&hl=pl&oi=ao


SEKRETARZ REDAKCJI

dr hab. Renata Grochowska, prof. nadzw. IERiGŻ-PIB - biogram
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0102-953X
Google Scholar: https://scholar.google.pl/citations?user=n9V_kd8AAAAJ&hl=pl


CZŁONKOWIE KOLEGIUM REDAKCYJNEGO

prof. dr hab. Mieczysław Adamowicz
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1164-4966
prof. dr hab. Bolesław Borkowski - biogram
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6073-6173
Google Scholar: https://scholar.google.pl/citations?user=16ZTsHQAAAAJ&hl=en
dr hab. Renata Grochowska, prof. nadzw. IERiGŻ-PIB - biogram
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0102-953X
Google Scholar: https://scholar.google.pl/citations?user=n9V_kd8AAAAJ&hl=pl
dr hab. Marcin Gospodarowicz, prof. nadzw. IERiGŻ-PIB - biogram
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5011-3247
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=_HJ8xqQAAAAJ&hl=en
prof. dr hab. Maria Halamska - biogram
Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa – Polska Akademia Nauk, Warszawa
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4133-9935
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=Hqh0CkwAAAAJ&hl=en
dr hab. Sebastian Jarzębowski, prof. nadzw. IERiGŻ-PIB - biogram
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9394-577X
Google Scholar: https://scholar.google.pl/citations?user=DKW4VWAAAAAJ&hl=pl
prof. dr hab. Marian Podstawka - biogram
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3834-0743
Google Scholar: https://scholar.google.pl/citations?user=iLnTaCYAAAAJ&hl=pl&oi=ao

REDAKTOR PROWADZĄCY

mgr Marta Guzik
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy

REDAKTOR STATYSTYCZNY

Prof. dr hab. Bolesław Borkowski - biogram
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6073-6173
Google Scholar: https://scholar.google.pl/citations?user=16ZTsHQAAAAJ&hl=en

REDAKTORZY TEMATYCZNI

dr hab. Marcin Gospodarowicz, prof. nadzw. IERiGŻ-PIB - biogram
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5011-3247
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=_HJ8xqQAAAAJ&hl=en
dr hab. Sebastian Jarzębowski, prof. nadzw. IERiGŻ-PIB - biogram
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9394-577X
Google Scholar: https://scholar.google.pl/citations?user=DKW4VWAAAAAJ&hl=pl
dr hab. Iwona Szczepaniak, prof. nadzw. IERiGŻ-PIB - biogram
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1511-4428
dr Wioletta Wrzaszcz - biogram
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2485-3713
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=Uee9ri4AAAAJ&hl=pl
dr inż. Marek Zieliński - biogram
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6686-5539
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=VimJQ4YAAAAJ&hl=pl&citsig=AMD79oooo_9E693HvjVIHZJxHXvUzqr_Fw

REDAKTORZY JĘZYKOWI
Joanna Gozdera
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy
Marta Guzik
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy
Barbara Walkiewicz
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy

REDAKTOR TECHNICZNY
Barbara Pawłowska
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy

INDEKSACJA W BAZACH DANYCH
Kamila Tomaszewska
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy

ADMINISTRATOR STRONY INTERNETOWEJ
Krzysztof Kossakowski
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy