Redakcja
 
Redaktor Naczelny
Prof. dr hab. Marian Podstawka, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy

Sekretarz Redakcji
Prof. dr hab. Wojciech Ziętara, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy

Członkowie Komitetu Redakcyjnego
Prof. dr hab. Mieczysław Adamowicz, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Prof. dr hab. Bolesław Borkowski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Prof. dr hab. Maria Halamska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa – Państwowa Akademia Nauk, Warszawa

Redaktor Prowadzący
Katarzyna Mikulska

Redaktor Statystyczny
Prof. dr hab. Bolesław Borkowski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Redaktorzy Tematyczni
Prof. dr hab. Wojciech Józwiak, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy
Prof. dr hab. Andrzej Kowalski, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy

Redaktor Językowy
Katarzyna Mikulska

Redaktorzy Techniczni
Barbara Pawłowska
Barbara Walkiewicz

Indeksacja w bazach danych
Kamila Tomaszewska

Administrator strony internetowej
Krzysztof Kossakowski
 
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600