Redakcja
 
REDAKTOR NACZELNY

prof. dr hab. Marian Podstawka - biogram
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy


SEKRETARZ REDAKCJI

dr hab. Renata Grochowska, prof. nadzw. IERiGŻ-PIB - biogram
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy

CZŁONKOWIE KOLEGIUM REDAKCYJNEGO

prof. dr hab. Mieczysław Adamowicz
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
prof. dr hab. Bolesław Borkowski - biogram
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
dr hab. Renata Grochowska, prof. nadzw. IERiGŻ-PIB - biogram
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy
dr hab. Marcin Gospodarowicz, prof. nadzw. IERiGŻ-PIB - biogram
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy
prof. dr hab. Maria Halamska - biogram
Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa – Polska Akademia Nauk, Warszawa
dr hab. Sebastian Jarzębowski, prof. nadzw. IERiGŻ-PIB - biogram
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy
prof. dr hab. Marian Podstawka - biogram
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy


REDAKTOR PROWADZĄCY

mgr Marta Guzik
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy

REDAKTOR STATYSTYCZNY

Prof. dr hab. Bolesław Borkowski
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

REDAKTORZY TEMATYCZNI

dr hab. Marcin Gospodarowicz, prof. nadzw. IERiGŻ-PIB
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy
dr hab. Sebastian Jarzębowski, prof. nadzw. IERiGŻ-PIB
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy
dr hab. Iwona Szczepaniak, prof. nadzw. IERiGŻ-PIB
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy
dr Wioletta Wrzaszcz
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy
dr inż. Marek Zieliński
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy

REDAKTORZY JĘZYKOWI
Joanna Gozdera
Marta Guzik
Barbara Walkiewicz


REDAKTOR TECHNICZNY
Barbara Pawłowska

INDEKSACJA W BAZACH DANYCH
Kamila Tomaszewska

ADMINISTRATOR STRONY INTERNETOWEJ
Krzysztof Kossakowski
 
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600