PRACA ORYGINALNA
BADANIE POZYCJI KONKURENCYJNEJ BRANŻY RYBNEJ W REGIONIE KRAJÓW NADBAŁTYCKICH
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków
2
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Kraków
Data publikacji: 18-06-2018
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2018;355(2):91–106
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Głównym celem artykułu była próba określenia pozycji konkurencyjnej branży rybnej w krajach regionu nadbałtyckiego. W wyniku obecnych uwarunkowań społeczno-gospodarczych w poszczególnych państwach nadbałtyckich występuje zróżnicowany poziom zapotrzebowania na produkty rybne, rozwoju handlu zagranicznego, czy też odmienne możliwości uzyskiwania organizmów rybnych przez rozwój akwakultury. W wyliczeniach zastosowano metody takie jak indeks DEA i wskaźnik TC. Wyniki obrazujące poziom kształtowania się wskaźników wykazały znaczny stopień zróżnicowania efektywności branży rybnej w państwach nadbałtyckich, przy jednoczesnym zróżnicowaniu pod względem rozwoju akwakultury, znaczenia handlu zagranicznego produktami rybnymi, jak i znaczenia całego rynku ryb. W artykule wykorzystano wskaźniki określające poziom funkcjonowania branży w badanych państwach, a na ich podstawie dokonano jej oceny punktowej.