Autor Sławomir Mierzejewski
 
PRACA ORYGINALNA
 

TENDENCJE ZMIAN W POGŁOWIU KONI I MOŻLIWOŚCI ICH DALSZEGO OGRANICZANIA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;69(3):125–131
 
PRACA ORYGINALNA
 

UWAGI DOTYCZĄCE PRZEMIAN W STRUKTURZE AGRARNEJ INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTW ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;58(4):145–153
 
PRACA ORYGINALNA
 

TENDENCJE ZMIAN W STRUKTURZE INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTW ROLNYCH ZIEM ZACHODNICH I PÓŁNOCNYCH W LATACH 1950-1960

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;61(1):71–90