Autor E. Jeleński
 
PRACA ORYGINALNA
 

WPŁYW GORZELNI NA WYNIKI DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ROLNEGO

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;55(1):83–92
 

O MIERZENIU SPRAWNOŚCI FINANSOWEJ GOSPODARSTW PAŃSTWOWYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;27(3):131–138
 
PRACA ORYGINALNA
 

ZAGADNIENIE KOSZTÓW WŁASNYCH W PAŃSTWOWYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1953;5-6(3-4):144–160
 
PRACA ORYGINALNA
 

KOSZTY TRANSPORTU

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1954;10-11(4-1):114–138
 
PRACA ORYGINALNA
 

Z ZAGADNIENIA OKRESOWYCH SPIĘTRZEŃ ROBÓT W PGR

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1955;12(2):79–93