Author Zygmunt Kozłowski
 
RESEARCH PAPER
 

W SPRAWIE METODY DOCHODZENIA KONKURENCYJNOŚCI TRZODA-BYDLO

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;57(3):172–179
 
RESEARCH PAPER
 

W SPRAWIE METODY BADANIA KONKURENCJI BYDŁO-TRZODA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;61(1):179–182
 
RESEARCH PAPER
 

PRÓBA ANALIZY MIĘDZYREGIONALNYCH RÓŻNIC DOCHODOWOŚCI JAKO PRZEJAWU RENTY RÓŻNICZKOWEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;52(4):21–43
 
RESEARCH PAPER
 

MIĘDZYREJONOWE RÓŻNICE WYNIKÓW EKONOMICZNYCH I NAKŁADÓW W PRODUKCJI CHŁOPSKIEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;50(2):37–60
 
RESEARCH PAPER
 

TEORIA CZYNNIKÓW PRODUKCJI W NAUCE EKONOMICZNO-ROLNICZEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;42(6):3–27
 
RESEARCH PAPER
 

PRÓBA WYKORZYSTANIA RACHUNKOWOŚCI DO BADAŃ KWARTALNYCH BILANSÓW PIENIĘŻNYCH GOSPODARSTW CHŁOPSKICH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;32(2):118–131
 
RESEARCH PAPER
 

KATEGORIA PRODUKCJI GLOBALNEJ ORAZ PRZYCHODU SUROWEGO LUB PRODUKCJI GOTOWEJ W ROLNICTWIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;24(6):40–57
 
RESEARCH PAPER
 

KSZTAŁTOWANIE SIĘ PRODUKCJI GLOBALNEJ I JEJ PODZIAŁU W CHŁOPSKIEJ GOSPODARCE LAT 1951-1954

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;19(1):37–63