Author Zygmunt Smoleński
 
RESEARCH PAPER
 

GOSPODARSTWA PRZYZAGRODOWE W CZECHOSŁOWACKICH SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;46(4):105–114
 
RESEARCH PAPER
 

ROLA I CHARAKTER GOSPODARSTW PRZYZAGRODOWYCH I DZIAŁEK ROBOTNICZYCH W EKONOMICE ROLNICTWA KRAJÓW SOCJALISTYCZNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;62(2):121–126
 
RESEARCH PAPER
 

PROJEKT METODY OBLICZANIA BILANSU SIŁY ROBOCZEJ W SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;43(1):66–78
 
RESEARCH PAPER
 

WIELKOŚĆ I ŹRÓDŁA DOCHODÓW RODZIN W SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;33(3):16–30
 
RESEARCH PAPER
 

WSKAŹNIKI PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ GOSPODARSTW PRZYZAGRODOWYCH W SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;41(5):157–161
 
RESEARCH PAPER
 

ZRZESZENIE UPRAWY ZIEMI W KŁODZIE POWIAT PUŁAWY, WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1952;2(2):59–65