RESEARCH PAPER
ZRZESZENIE UPRAWY ZIEMI W KŁODZIE POWIAT PUŁAWY, WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
 
More details
Hide details
1
IER
Acceptance date: 1952-12-09
Publication date: 2018-01-17
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1952;2(2):59–65