RESEARCH PAPER
PRZYCZYNEK DO SPRAWY ZEŚREDNIACZENIA WSI W ŚWIETLE LICZB NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO 1950 R.
 
More details
Hide details
1
IER
Acceptance date: 1952-12-09
Publication date: 2018-01-17
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1952;2(2):66–75