Archive
3/2015 vol. 344
 
 
RESEARCH PAPER

SELECTED PROBLEMS OF WORLD AGRICULTURE

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2015;344(3):19–46
RESEARCH PAPER

SMALL DAIRY FARMS − PERSPECTIVE OF INCOME AFTER 2015

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2015;344(3):71–85
RESEARCH PAPER

CAPITAL CONCENTRATION VERSUS FINANCIAL EFFICIENCY OF FAMILY FARMS

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2015;344(3):86–97
RESEARCH PAPER

RURAL DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF EUROPEAN INTEGRATION OF UKRAINE

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2015;344(3):101–111
RESEARCH PAPER

DILEMMAS IN A FINANCIAL DIMENSION OF SUSTAINABILITY OF FARMS

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2015;344(3):112–127
RESEARCH PAPER

FARMS COMBINING ORGANIC AND CONVENTIONAL PRODUCTION METHODS AT THE BACKGROUND OF ORGANIC FARMS

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2015;344(3):128–146
REVIEW PAPER

UWARUNKOWANIA I EKONOMICZNE SKUTKI STOSOWANIA SYSTEMÓW JAKOŚCI W PRODUKCJI I PRZETWÓRSTWIE MIĘSA WIEPRZOWEGO

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2015;344(3):148–155
BOOK REVIEW

ZIEMIA ROLNICZA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ W WARUNKACH EWOLUCJI WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2015;344(3):156–162
BOOK REVIEW

SUBSYDIOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO W GOSPODARCE RYNKOWEJ. DOŚWIADCZENIA POLSKI

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2015;344(3):163–167
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600