SUMMARIES OF DOCTORAL THESES
UWARUNKOWANIA I EKONOMICZNE SKUTKI STOSOWANIA SYSTEMÓW JAKOŚCI W PRODUKCJI I PRZETWÓRSTWIE MIĘSA WIEPRZOWEGO (CONDITIONS AND ECONOMIC IMPACT OF USING QUALITY SYSTEMS IN PIG MEAT PRODUCTION AND PROCESSING)
 
 
More details
Hide details
1
Podkarpacka Szkoła Wyższa im. Bł. Ks. Władysława Findysza w Jaśle
 
 
Acceptance date: 2015-09-02
 
 
Publication date: 2015-09-02
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2015;344(3):148-155
 
Journals System - logo
Scroll to top