REVIEWS AND POLEMICS
ADAM MAJCHRZAK: ZIEMIA ROLNICZA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ W WARUNKACH EWOLUCJI WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ (AGRICULTURAL LAND IN EU COUNTRIES IN TERMS OF THE COMMON AGRICULTURAL POLICY EVOLUTION)
 
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Ekonomiczny Poznań
Acceptance date: 2015-09-02
Publication date: 2015-09-02
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2015;344(3):156–162