REVIEWS AND POLEMICS
MAŁGORZATA KOŻUCH: SUBSYDIOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO W GOSPODARCE RYNKOWEJ. DOŚWIADCZENIA POLSKI (SUBSIDISING ENVIRONMENTAL PROTECTION IN A MARKET ECONOMY: POLAND'S EXPERIENCE)
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Gdański
Acceptance date: 2015-09-02
Publication date: 2015-09-02
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2015;344(3):163–167