REVIEWS AND POLEMICS
MAŁGORZATA KOŻUCH: SUBSYDIOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO W GOSPODARCE RYNKOWEJ. DOŚWIADCZENIA POLSKI (SUBSIDISING ENVIRONMENTAL PROTECTION IN A MARKET ECONOMY: POLAND'S EXPERIENCE)
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Gdański
 
 
Acceptance date: 2015-09-02
 
 
Publication date: 2015-09-02
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2015;344(3):163-167
 
Journals System - logo
Scroll to top