CHRONICLE
REPORT ON SCIENTIFIC CONFERENCE: TWORZENIE MAZOWIECKIEGO KLASTRA AUDYTU I CONSULTINGU. UWARUNKOWANIA ROZWOJU RYNKU REWIZJI FINANSOWEJ W POLSCE (BUILDING MASOVIAN AUDIT AND CONSULTING CLUSTER. CONDITIONS FOR FINANCIAL AUDITS MARKET DEVELOPMENT IN POLAND)
 
More details
Hide details
1
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Warszawa
 
 
Acceptance date: 2015-09-02
 
 
Publication date: 2015-09-02
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2015;344(3):168-173
 
Journals System - logo
Scroll to top