Author Kazimierz Dąbrowski
 
RESEARCH PAPER
 

ROLA KONTRAKTACJI W GOSPODARCE SPÓŁDZIELCZEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;48(6):87–98
 
RESEARCH PAPER
 

PRZYCZYNEK DO OCENY TYPÓW PRODUKCYJNYCH ROLNICZYCH SPÓŁDZIELNI PRODUKCYJNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;56(2):77–96
 
RESEARCH PAPER
 

NIEKTÓRE ZAGADNIENIA GOSPODARKI PASZOWEJ W GOSPODARSTWACH INDYWIDUALNYCH REJONU POŁUDNIOWO-WSCHODNIEGO

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;37(1):45–57
 
RESEARCH PAPER
 

ZAGADNIENIE PASZ TREŚCIWYCH W BILANSIE PASZOWYM POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ POLSKI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;27(3):80–94
 
RESEARCH PAPER
 

SYSTEMY UŻYTKOWANIA ZIEMI (NA PRZYKŁADZIE SPÓŁDZIELNI PRODUKCYJNYCH)

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;21(3):72–92
 
RESEARCH PAPER
 

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA 12-LETNIEGO NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU ROLNICTWA CHIŃSKIEJ REPUBLIKI LUDOWEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;20(2):100–103