Author B. Gałęski
 
RESEARCH PAPER
 

ZMIANY W UKŁADZIE STOSUNKÓW PRACY NA WSI POLSKIEJ W LATACH 1952-1957

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;37(1):132–144
 
RESEARCH PAPER
 

BADANIA SPOŁECZNEJ 'STRUKTURY WSI POLSKIEJ PROBLEMATYKA I TEDY

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;31(1):123–127
 
RESEARCH PAPER
 

KILKA UWAG O PRACY GMINNYCH OŚRODKÓW MASZYNOWYCH W GOSPODARSTWACH INDYWIDUALNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1953;4(2):19–25
 
RESEARCH PAPER
 

WYZYSK BIEDOTY WIEJSKIEJ PRZEZ KUŁAKÓW

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1953;3(1):67–83
 
RESEARCH PAPER
 

KILKA INFORMACJI O ZESPOŁACH UPRAWOWYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1955;13(3):55–72
 
RESEARCH PAPER
 

KONSPEKT BADAŃ SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ STRUKTURY ROLNICTWA NA PRZYKŁADZIE, WOJ. LUBELSKIEGO

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1955;12(2):3–39