REVIEWS AND POLEMICS
ZIEMIA ROLNICZA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ W WARUNKACH EWOLUCJI WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Ekonomiczny Poznań
Acceptance date: 2015-09-02
Publication date: 2015-09-02
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2015;344(3):156–162
 
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600