Author Włodzimierz Kamiński
 
RESEARCH PAPER

POSIEDZENIE EKSPERTÓW DO SPRAW METODYKI PROGRAMOWANIA ROZWOJU PRODUKCJI ROLNEJ W EUROPIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;45(3):137–141
 
RESEARCH PAPER

H. CHOJNACKA: KONSUMPCJA ŻYWNOŚCI W RODZINACH ROLNICZYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;62(2):156–161
 
RESEARCH PAPER

SEZONOWOŚĆ PRODUKCJI I SPOŻYCIA ŻYWNOŚCI W POLSCE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;53(5):126–134
 
RESEARCH PAPER

SYTUACJA ŻYWNOŚCIOWA W POLSCE NA TLE PRODUKCJI I SPOŻYCIA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;41(5):64–88