Author Stefan Królikowski
 
RESEARCH PAPER
 

ROLNICTWO WE "WSPÓLNYM RYNKU" Część II

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;57(3):19–36
 
RESEARCH PAPER
 

ROLNICTWO WE "WSPÓLNYM RYNKU" CZĘŚĆ I

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;56(2):21–36
 
RESEARCH PAPER
 

AKTUALNE PROBLEMY MIĘDZYNARODOWEGO RYNKU ROLNICZEGO

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;55(1):35–52
 
RESEARCH PAPER
 

ZAGADNIENIE STABILIZACJI MIĘDZYNARODOWEGO RYNKU ROLNICZEGO

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;64(4):125–145
 
RESEARCH PAPER
 

EUROPA A KRAJE SŁABIEJ ROZWINIĘTE GOSPODARCZO

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;44(2):117–121
 
RESEARCH PAPER
 

THE AGRICUITURAL REGISTER. CHANGES IN THE ECONOMIC PA'TTERN 1957-1959

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;43(1):127–131
 
RESEARCH PAPER
 

XII KONFERENCJA FAO

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;62(2):167–169
 
RESEARCH PAPER
 

UWAGI O MIĘDZYNARODOWYM RYNKU ROLNICZYM W 1960 R.

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;43(1):79–83
 
RESEARCH PAPER
 

p. lAMARTINE YATES: FOOD, LAND AND MANPOWER IN WESTEN EUROPE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;49(1):161–169
 
RESEARCH PAPER
 

PROBLEMY INTEGRACJI ROLNICTWA WE "WSPÓLNYM RYNKU"

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;42(6):118–137
 
RESEARCH PAPER
 

ZAGADNIENIA POLITYKI ROLNEJ W ANGLII

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;32(2):137–140
 
RESEARCH PAPER
 

O FORMACH SPÓŁDZIELCZOŚCI ROLNICZEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;32(2):92–96