RESEARCH PAPER
p. lAMARTINE YATES: FOOD, LAND AND MANPOWER IN WESTEN EUROPE
 
More details
Hide details
1
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Warszawa
 
 
Publication date: 2018-03-05
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;49(1):161–169