RESEARCH PAPER
K. SOKOŁOWSKI: CENY ROLNE
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Ekonomiczna Poznań
Publication date: 2018-03-05
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;49(1):170–175