RESEARCH PAPER
ROZWÓJ ROLNICZYCH ZRZESZEŃ SPÓŁDZIELCZYCH W POWIECIE SZAMOTULSKIM
 
 
More details
Hide details
Acceptance date: 1956-06-13
Publication date: 2018-01-17
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1956;16(2):43–65