RESEARCH PAPER
ROZWÓJ ROLNICZYCH ZRZESZEŃ SPÓŁDZIELCZYCH W POWIECIE SZAMOTULSKIM
 
More details
Hide details
Acceptance date: 1956-06-13
Publication date: -0001-11-30
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1956;16(2):43–65
 
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600