RESEARCH PAPER
ANALIZA EFEKTYWNOŚCI NAKŁADÓW PRACY W PRODUKCJI ROŚLINNEJ I ZWIERZĘCEJ W SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH W WOJ. BYDGOSKIM I OLSZTYŃSKI
 
 
More details
Hide details
 
Acceptance date: 1956-06-13
 
 
Publication date: 2018-01-17
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1956;16(2):129-142
 
Journals System - logo
Scroll to top