RESEARCH PAPER
PRÓBA OKREŚLENIA WYDAJNOŚCI PRACY W INDYWIDUALNEJ GOSPODARCE CHŁOPSKIEJ
 
 
More details
Hide details
Acceptance date: 1956-06-13
Publication date: 2018-01-17
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1956;16(2):3–42