REVIEWS AND POLEMICS
KRZYSZTOF FIRLEJ: PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY W POLSCE. NOWA ŚCIEŻKA ROZWOJU (FOOD INDUSTRY IN POLAND. NEW PATH OF DEVELOPMENT)
 
More details
Hide details
1
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej − Państwowy Instytut Badawczy
Publication date: 2020-09-29
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2020;364(3):199–203
 
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600