REVIEWS AND POLEMICS
ANETTA BARSKA: KONSUMENCI POKOLENIA MILENIUM NA RYNKU INNOWACYJNYCH PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH NA OBSZARACH PRZYGRANICZNYCH POLSKI, NIEMIEC, CZECH I SŁOWACJI (MILLENNIAL CONSUMERS IN THE MARKET OF INNOVATIVE FOOD PRODUCTS IN THE BORDER AREAS OF POLAND, GERMANY, THE CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA)
 
More details
Hide details
1
University of Zielona Góra, Poland
Publication date: 2020-09-29
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2020;264(3):204–209
 
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600