Author Stanisław Fiutowski
 
RESEARCH PAPER
 

WYPOSAŻENIE INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTW CHŁOPSKICH W SIEWNIKI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;26(2):91–111
 
RESEARCH PAPER
 

PRZYCZYNEK DO ZAGADNIENIA WYKORZYSTANIA TRAKTORÓW W PAŃSTWOWYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1953;4(2):52–65
 
RESEARCH PAPER
 

O PRACY KOMBAJNÓW W S-4 W PGR PODCZAS AKCJI ŻNIWNEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1954;8(1-2):129–146
 
RESEARCH PAPER
 

SZACUNEK WYPOSAŻENIA GOSPODARSTW INDYWIDUALNYCH W MASZYNY I NARZĘDZIA ROLNICZE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;23(5):61–82