Author Przemysław Dąbrowski
 
RESEARCH PAPER

Z DYSKUSJI NA POZNAŃSKIM ZJEŹDZIE EKONOMISTÓW ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;40(4):17–29
 
RESEARCH PAPER

ORGANIZACJE ZAWODOWE ROLNIKÓW, RACHUNKOWOŚĆ GOSPODARSTW I STATYSTYKA ROLNICZA WE FRANCJI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;39(3):114–122
 
RESEARCH PAPER

PRZEGLĄD GEOGRAFICZNY - KWARTALNIK INSTYTUTU GEOGRAFII PAN T. XXIX ZESZYT 1/1957

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;22(4):149–151
 
RESEARCH PAPER

PRACE NAD ROZMIESZCZENIEM PRODUKCJI ROLNICZEJ W NRD I W POLSCE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;21(3):93–111
 
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600