REVIEWS AND POLEMICS
AGNIESZKA SAPA: HANDEL ROLNO-ŻYWNOŚCIOWY REGIONALNYCH UGRUPOWAŃ INTEGRACYJNYCH. PODONIEŃSTWA I RÓŻNICE
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Gdański
Acceptance date: 2015-12-03
Publication date: 2015-12-03
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2015;345(4):135–140
 
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600