RESEARCH PAPER
ZRÓŻNICOWANIE DOCHODU W GOSPODARSTWACH ROLNYCH ORAZ JEGO PRZYCZYNY
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Przyrodniczy Lublin
Acceptance date: 2009-03-16
Publication date: 2009-03-16
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2009;318(1):24–37