RESEARCH PAPER
RELACJE EKONOMICZNE W EUROPEJSKICH ŁAŃCUCHACH ŻYWNOŚCIOWYCH
 
More details
Hide details
1
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB
Acceptance date: 2009-03-16
Publication date: 2009-03-16
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2009;318(1):38–55