RESEARCH PAPER
RELACJE EKONOMICZNE W EUROPEJSKICH ŁAŃCUCHACH ŻYWNOŚCIOWYCH
 
More details
Hide details
1
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB
 
 
Acceptance date: 2009-03-16
 
 
Publication date: 2009-03-16
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2009;318(1):38-55
 
Journals System - logo
Scroll to top