RESEARCH PAPER
WYNIKI I DOŚWIADCZENIA INTEGRACJI PIONOWEJ W SZWECJI
 
More details
Hide details
1
Instytut Ekonomiki Rolnej Sztokholm
Publication date: 2018-03-15
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;58(4):119–125
 
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600