RESEARCH PAPER
PROBLEMY GOSPODARKI PRZYZAGRODOWEJ W ZSRR
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Ekonomiki Rolnej Warszawa
 
 
Publication date: 2018-03-15
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;58(4):126–131