STATEMENT
IN MEMORY OF: TEODOR NIETUPSKI
 
More details
Hide details
1
Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Publication date: 2018-03-29
 
Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2018;354(1):6–8
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600