STATEMENT
IN MEMORY OF: TEODOR NIETUPSKI
 
More details
Hide details
1
Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 
 
Publication date: 2018-03-29
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2018;354(1):6-8
 
Journals System - logo
Scroll to top