RESEARCH PAPER
SPOŻYCIE LUDNOŚCI WIEJSKIEJ NA TLE PRZEMIAN SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH W POLSCE LUDOWEJ
 
More details
Hide details
Publication date: 2018-03-05
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;49(1):151–154