RESEARCH PAPER
METODY OPRACOWANIA BILANSU SIŁY ROBOCZEJ W PRODUKCJI ROLNICZEJ
 
More details
Hide details
 
Publication date: 2018-03-05
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;49(1):147-150
 
Journals System - logo
Scroll to top