RESEARCH PAPER
S. WACŁAWOWICZ: ZWIĄZKI MIĘDZYDZIAŁOWE PRODUKCJI ROLNEJ W WOJEWÓDZTWIE KRAKOWSKIM
 
More details
Hide details
1
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Warszawa
 
 
Publication date: 2018-03-15
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;58(4):172-177
 
Journals System - logo
Scroll to top