RESEARCH PAPER
PRACE NAD OKREŚLENIEM POJĘĆ EKONOMICZNO-ROLNICZYCH
 
More details
Hide details
1
Polska Akademia Nauk Warszawa
 
 
Publication date: 2018-03-15
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;58(4):178-182
 
Journals System - logo
Scroll to top