RESEARCH PAPER
PRACE NAD OKREŚLENIEM POJĘĆ EKONOMICZNO-ROLNICZYCH
 
More details
Hide details
1
Polska Akademia Nauk Warszawa
Publication date: 2018-03-15
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;58(4):178–182