RESEARCH PAPER
PRZEMIANY WSI RZESZOWSKIEJ NA TLE SOCJALISTYCZNEJ INDUSTRIALIZACJI KRAJU Praca zespołowa pod kierunkiem JERZEGO TEPICHTA
 
More details
Hide details
 
Publication date: 2018-02-16
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1952;1(1):6-56
 
Journals System - logo
Scroll to top