Archive
1/1952 vol. 1
 
 
RESEARCH PAPER
 

FROM THE EDITORS

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1952;1(1):1–5
 
RESEARCH PAPER
 

PRZEMIANY WSI RZESZOWSKIEJ NA TLE SOCJALISTYCZNEJ INDUSTRIALIZACJI KRAJU Praca zespołowa pod kierunkiem JERZEGO TEPICHTA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1952;1(1):6–56
 
RESEARCH PAPER
 

HODOWLA W SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH W POWIECIE OBORNICKIM

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1952;1(1):57–64
 
RESEARCH PAPER
 

PRZYCZYNEK DO ZAGADNIENIA LOKALIZACJI I ROZMIARÓW PAŃSTWOWYCH OŚRODKÓW MASZYNOWYCH - POM

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1952;1(1):65–83
 
RESEARCH PAPER
 

MIECZYSŁAW SOWIŃSKI IN MEMORIAM

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1952;1(1):84–87
 
RESEARCH PAPER
 

PROJEKT TEMATYKI DYSERTACJI Z ZAKRESU ZAGADNIEŃ EKONOMICZNO-ROLNICZYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1952;1(1):88–94
 
RESEARCH PAPER
 

SPIS TREŚCI I STOPKA REDAKCYJNA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1952;1(1):95–96