RESEARCH PAPER
PROBLEMATYKA I METODY OBLICZANIA EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI W ROLNICTWIE ZSRR
 
 
More details
Hide details
 
Publication date: 2018-03-06
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;50(2):166-171
 
Journals System - logo
Scroll to top