RESEARCH PAPER
INFORMACJA O METODYCE OBLICZANIA KOSZTÓW PRODUKCJI W RACHUNKOWOŚCI SZWAJCARSKIEJ
 
 
More details
Hide details
Publication date: 2018-03-06
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;50(2):159–165