RESEARCH PAPER
NEGOCJACJE BUDŻETOWE UNII EUROPEJSKIEJ W CIENIU ZASADY JUSTE RETOUR
 
More details
Hide details
1
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy Warszawa
2
Wyższa Szkoła Europejska im. ks. J. Tischnera Kraków
Publish date: 2016-12-06
Acceptance date: 2016-12-06
 
Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2016;349(4):3–23
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600