RESEARCH PAPER
MODEL SZACOWANIA PEŁNYCH KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI GOSPODARSTW ROLNYCH
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB
 
 
Acceptance date: 2011-09-12
 
 
Publication date: 2011-09-12
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2011;328(3):28-58
 
Journals System - logo
Scroll to top